Uvac - Pešter - Sjenica - 3 dana, Srbija

Već od

Specijalni rezervat prirode Uvac je rezervat prirode I kategorije koji se nalazi na području jugozapadne Srbije. Zahvata površinu od 7.453 hektara i obuhvata delove teritorija opština Nova Varoš i Sjenica. Pod zaštitom je države od 1971. godine kao prirodno dobro od izuzetnog značaja. SRP Uvac predstavlja jedinstvenu morfološku celinu Starovlaške visije, koja je predstavljena kanjonskom dolinom reke Uvac. Ona je usekla uklještene meandre relativnih visina i do sto metara. Rezervat se prostire između dve planine - Zlatara na jugozapadu i Javora na severoistoku. U reljefu dominiraju kraški oblici koji su predstavljeni brojnim vrtačama, uvalama, jamama i pećinama. Najpoznatiji je Ušački pećinski sistem, sa 6.185 m dugim kanalima. Ovde se nalazi Ledena pećina. Rezervat prirode odlikuje se izuzetnim biodiverzitetom. Najznačajnija jedinka ovih prostora je beloglavi sup, vrsta orla lešinara velikih dimenzija (raspon krila i do tri metra). Ovo je uz kanjon reke Trešnjice jedino stanište ove ptice u Srbiji. U rezervatu se nalazi oko 300 jedinki, a specifično za njih je jedinstvena ishrana. Naime, hrane se samo leševima uginulih životinja, pa samim tim predstavljaju važnu kariku u lancu ishrane. Do sada je na teritoriji ovog područja zabeleženo 104 vrste ptica među kojima su: suri orao (Aquila chrysaetos), orao zmijar (Cricaetus gallicus), sivi soko (Falco peregrinus), veliki ronac (Mergus merganser), prdavac (Crex crex) i druge. Najveće gnezdilište velikog ronca na Balkanu nalazi se u rezervatu Uvac.

Informacije

Smestaj

Hotel

Prevoz

Autobus

Sadrzaj

  • Ova ponuda ne sadrzi informacije o udaljenosti.


  • Ova ponuda ne sadrzi informacije o opremi.

  • Video